• Close window

Stowa

Combinatie met composteren

Op steeds meer agrarische bedrijven is de bodemkwaliteit een probleem waar men het hoofd aan probeert te bieden door mest of organisch materiaal te composteren en de compost als bodemverbeteraar op het land te brengen. Bij een goed composteringsproces zijn het vochtgehalte en een juiste C/N-verhouding van cruciaal belang. Bij de compostering ontstaan hoge temperaturen (65-70į C), die ervoor zorgen dat onkruidzaden en ook ziekteverwekkers worden geŽlimineerd. Technisch gezien zou zwart water aan de compost kunnen worden toegevoegd. Enerzijds heeft het zwarte water een positieve invloed op zowel het C/N-gehalte als op het vochtgehalte. Anderzijds vindt door de hoge temperaturen in belangrijke mate afbraak plaats van pathogenen en microverontreinigingen uit het zwarte water. Het zou van uit dit oogpunt een win - win situatie kunnen zijn.

Het resterende grijze water zou dan goed via een helofytenfilter kunnen worden gezuiverd.

Op dit moment is echter het direct gebruik van een mengstroom van menselijke mest en andere afvalstoffen in Nederland door wet-en regelgeving niet mogelijk.

De nutriŽnten uit het afvalwater zouden met de compost over het land worden verspreid. Het voordeel van composteren is dat (mits het composteringsproces goed verloopt) de concentratie ziekteverwekkers en organische microverontreinigingen door de hoge temperaturen in de composthoop sterk vermindert. Compost is een goede bodemstructuurverbeteraar. Anders dan bij vergisten wordt er bij composteren geen biogas geproduceerd.

Combinatie met composteren // combinatie-met-composteren.png (229 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn nog geen ervaringen met deze techniek bekend.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het gezuiverde grijze water kan worden geÔnfiltreerd of worden gebruikt voor irrigatie.
  • In de composthoop kan ook grijs water worden gezuiverd. De hoge temperaturen zorgen voor een afbraak van verontreinigingen (medicijnresten) en verdamping van een belangrijk deel van het water.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen