• Close window

Stowa

Hergebruik nutriŽnten: lokaal urine verwerken

Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriŽnten†stikstof en fosfaat†goed worden hergebruikt.

Terugwinnen en hergebruik van nutriŽnten†is ook op kleine schaal mogelijk. Het vergt echter wel wat meer van de bewoners.†Het merendeel van de†nutriŽnten stikstof en fosfaat zitten†in de urine. Deze†kan in principe apart worden ingezameld. Door urinoirs in de woning te plaatsen kan een deel van de urine apart worden ingezameld. Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld, maar er zijn†op dit moment geen goede scheidingstoiletten op de markt. Naast het duurzame karakter†ervaren mensen†een urinoir in de woning vaak als verbetering van het comfort.

De urine kan worden afgevoerd om elders te worden verwerkt, maar zou onder voorwaarden†(zie de regelgeving daarvoor) ook in de eigen tuin of boomgaard of in de landbouw kunnen worden toegepast als meststof.

Met het apart inzamelen van urine blijft het natuurlijk nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. Dit zou goed met†een septic tank of met een†helofytenfilter met voorbezinktank kunnen plaatsvinden.

Aangezien het afvalwater na het afscheiden van de urine veel minder nitraat bevat, hoeft het helofytenfilter minder groot te zijn.

Hergebruik nutriŽnten lokaal urine verwerken boerderijen // hergebruik-nutrienten-urine-verwerken-boerderijen.png (236 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie (urinoirs en toiletten) die in meerdere projecten in Nederland zijn beproefd.
  • Een pilot met het gebruik van†urine als meststof is uitgevoerd in Anderen (Drenthe).
  • Het Natuurlijk†huus in Heino vangt urine en fecaliŽn gescheiden op. De fecaliŽn gaan naar
    de septic tank,†de urine wordt gebruikt om de fruitbomen te bemesten.

Uitbreiding/aanpassing

  • Vanuit de urinetank kan de urine via een ondergrondse leiding en een pompje in de moestuin of boomgaard worden verspreid.

urine in de landbouw // anderen 070 copy.jpg (159 K)


Voorbeelden van alternatieve oplossingen