• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik van grijs water

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door grijs water te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken. Het grijze water wordt met een gescheiden leidingstelsel ingezameld en gezuiverd in een helofytenfilter, eventueel gevolgd door een zandfilter. Het water wordt in een buffertank opgeslagen en gebruikt voor toiletspoeling.

Het zwarte water (toiletspoelwater) zal op een andere manier moeten worden verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld via een septic tank, die kleiner kan zijn door de veel geringere hydraulische belasting. Het effluent kan worden geloosd op het oppervlatewater of in de bodem.

Met het benutten van het effluent zal het waterverbruik afnemen. De investeringskosten†wegen echter vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten.† In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op -1 geschat.

Bij hergebruik van effluent moet altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid. In dit geval wordt alleen lichtvervuild grijs water na zuivering hergebruikt; de risico's zijn beperkt, temeer daar de kringloop binnen ťťn huishouden blijft.

Waterbesparing hergebruik grijs water // waterbesparing-hergebruik-grijs-water.png (57 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er is nog weinig ervaring met het zuiveren en hergebruiken van grijs water.
  • Het concept wordt toegepast in de GeWoonboot in Amsterdam.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met andere water- en energiebesparende maatregelen.
  • Ook het effluent uit de septic tank kan nog via het helofytenfilter worden nagezuiverd; de hoeveelheid te hergebruiken water wordt dan groter, maar het risico voor de volksgezondheid ook, doordat er meer ziekteverwekkende bacteriŽn in het effluent kunnen komen.
  • Het gezuiverde water kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als giet- of irrigatiewater. Ook hier moet goed op de risico's worden gelet.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen