• Close window

Stowa

Kostenbesparing: geen voorziening meer

Soms vragen we ons wel eens af: hoe erg is dat nou, een lozing van een woning bij een boerderij in het buitengebied? Relatief gezien is de milieubelasting beperkt. Toch zijn oplossingen waarbij helemaal van zuivering wordt afgezien in het algemeen ongewenst. De kans op stankoverlast, een slechte waterkwaliteit en milieuhygiŽnische risico's is groot. Toch nemen we deze hier voor de volledigheid mee.

Een boerenwoning in het buitengebied heeft maar een beperkte vuillast. Als het afvalwater van zo’n woning weer ongezuiverd geloosd zou worden, wordt feitelijk de situatie van voor 1950 teruggebracht. Dit kan te rechtvaardigen zijn als:

  • de watergang/sloot zelf voldoende zuiverend vermogen heeft;
  • geen waterhuishoudkundige of ecologische functie heeft;
  • lozing van afvalwater hierop geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert;
  • ťn de hoeveelheid afvalwater ten opzichte van de omgeving zeer beperkt is.

Een ongezuiverde lozing is echter normaliter ongewenst.

Kostenbesparing geen voorziening boerderij // kostenbesparing-geen-voorziening-boerderij.png (102 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
-1
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-2
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Deze situatie komt in Nederland vrijwel niet voor. In alle gevallen waar geen riolering of IBA aanwezig is zal er tenminste een (oude) septic tank aanwezig zijn.
  • De situatie zoals beschreven, is wel enigzins vergelijkbaar met woonboten die tot voor kort niet op de riolering of een andere voorziening waren aangesloten, en met de recreatievaart die tot voor kort ook het afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater loosde. Het betrof hier wel veelal grotere wateren. Aan deze lozingssituaties is de afgelopen tijd ook grotendeels een einde gemaakt.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen