• Close window

Stowa

Gesloten systeem: IBA

In het buitengebied kan bij een boerderij een zelfstandige minizuivering (IBA) worden geplaatst voor de lokale behandeling van het afvalwater. Er zijn in de jaren '90 van de vorige eeuw verschillende gecertificeerde typen op de markt gebracht. De werking van de IBA's was de afgelopen jaren niet geheel zonder problemen. Dit kwam meestal door een onvoldoende zorgvuldige plaatsing, te weinig onderhoud en een te grote discontinuïteit in de afvalwaterstroom. Een individuele woning produceert een fluctuerende aanvoer van afvalwater. Zo is er minder aanvoer wanneer de bewoners op vakantie zijn en meer aanvoer wanneer er tijdelijk meer gebruikers aanwezig zijn. De biologische processen in de IBA worden sterk beïnvloed door deze fluctuerende aanvoer; daardoor is de werking en dus het zuiveringsrendement van de IBA niet gegarandeerd. Mede door het grote aantal storingen waren de kosten voor het beheer en onderhoud relatief hoog.

Het efluent uit de IBA kan in de bodem of op het oppervlaktwater worden geloosd.

Gesloten systeem IBA // gesloten-systeem-iba.png (124 K)

Reeds geplaatste maar niet goed functionerende IBA's kunnen ook worden omgebouwd, waarbij het binnenwerk met alle bewegende delen wordt vervangen en het systeem wordt teruggebracht tot een goed functionerende septic tank.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie. De ervaringen met de bestaande IBA-stystemen variëren van heel goed tot heel slecht.

Uitbreiding/ aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen