• Close window

Stowa

Kostenbesparing: aanleg verbeterde septictank (VST)

Indien een bestaande boerderij (uit kostenoogpunt) in de toekomst niet langer op het drukriool kan worden aangesloten, kan een verbeterde 6 m3 septic tank (VST) worden geplaatst. Een VST is groot genoeg om ook het grijze water mee te behandelen. Hoewel vooral organische stof wordt verwijderd en de verwijdering van nutriŽnten, microverontreinigingen en ziekteverwekkers beperkt is wordt deze voorziening in het huidige beleid voor dit soort situaties over het algemeen als voldoende adequaat beoordeeld.

De septic tank moet, afhankelijk van de belasting, periodiek worden geleegd. De bewoners zijn vanwege de biologische processen in de tank beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen.

De standaard 6 kuubs VST is gedimensioneerd voor het verwerken van het huishoudelijk afvalwater van 1 gezin. Ander bedrijfsafvalwater - zoals melkspoelwater, erfspoelwater of afvalwater van de (tijdelijke) huisvesting van seizoenarbeiders - kan het systeem niet verwerken. Daarvoor zijn aanvullende zuiveringssystemen nodig.

Kostenbesparing aanleg verbeterde septictank VST // kostenbesparing-verbeterde-septictank-vst.png (51 K)

De verbeterde septic tank is een kosteneffectieve voorziening die een veel gevallen op een voldoende adequate manier het afvalwater verwerkt. Doordat nutriŽnten nauwelijks worden verwijderd, is de milieubelasting groter dan bij drukriool. Het energievebruik is veel lager.

Een verbeterde septictank kan in principe altijd worden geplaatst indien wordt besloten geen drukriool meer aan te leggen.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn zowel in Nederland als in het buitenland goede ervaringen met het gebruik van een VST.

Uitbreiding/aanpassing

  • Indien de sloot waarop wordt geloosd wordt afgepend en als vloeiveld wordt ingericht kunnen de milieueffecten worden beperkt.
  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen