• Close window

Stowa

Hergebruik nutriŽnten: struvietwinning

Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriŽnten†stikstof en fosfaat†goed worden hergebruikt.

De urine†wordt daarvoor bij voorkeur met weinig water ingezameld. Dat kan voor een deel met watervrije urinoirs of met urinescheidingstoiletten. De urine wordt in een tank opgeslagen en voor gebruik enige maanden bewaard. De urine kan lokaal als meststof worden gebruikt. Is dat niet mogelijk of niet gewenst dan is afvoer per as mogelijk naar de installaties van Saniphos in Zutphen of Fosvaatje in Amsterdam. Daar wordt de fosfor in de urine omgezet tot struviet, dat in de landbouw als meststof mag worden gebruikt.

Het overblijvende grijze water is relatief schoon en kan met een eenvoudig en klein helofytenfilter worden behandeld.

Het zwarte water (slechts enkele liters per persoon per dag) kan in een lokale zuivering worden verwerkt. Deze kan veel kleiner worden uitgevoerd door de zeer beperkte vuillast.

Hergebruik nutrienten struvietwinning // hergebruik-nutrienten-struvietwinning.png (202 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van†bestaande technologie. Ervaring met urineopslag†en -transport is opgedaan in Zweden en tal van projecten (provinciehuis Assen) in Nederland.
  • Zowel Saniphos als Fosvaatje hebben inmiddels ruime ervaring met het verwerken van urinestromen.

Uitbreiding/aanpassing


Voorbeelden van alternatieve oplossingen