• Close window

Stowa

Energiewinning: vergisting

Afvalwater bevat veel chemische energie in de vorm van organische stof. Er zijn mogelijkheden om dit via vergisting terug te winnen. Het meest eenvoudig zou zijn om het zwarte water toe te voegen aan een bestaande mestvergister. In de praktijk is dit vanwege regelgeving niet mogelijk.†

Als alternatief zou een UASB-ST-reactor kunnen worden geplaatst. Door ook andere organische materialen aan de reactor toe te voegen (voedselresten of andere biomassa) kan de energieopbrengst worden verhoogd. De voorwaarde is dat het afvalwater zo†geconcentreerd mogelijk wordt ingezameld.

Voor de tijdelijke opslag van het zwarte water is een aparte tank nodig. Als er op de eigen locatie wordt vergist bevat het effluent/slib nog een hoge concentratie aan nutriŽnten. Dit slib mag over het land worden uitgereden.
Voor de zuivering van het grijze water is nog slechts een klein en compact†helofytenfilter nodig.

Energiewinning vergisting // energiewinning-vergisting.png (218 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De technologie is beschikbaar.
  • Behalve in een pilotsituatie in Wageningen is er nog slechts beperkte ervaring met het terugwinnen van energie via vergisting op de schaal van een enkele woning.

Uitbreiding/aanpassing

  • Door het restproduct (digestaat)†uit de vergister als mest op het land te brengen, worden ook de nutriŽnten†hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen