• Close window

Stowa

Technische systemen: actiefslibsystemen

In het buitengebied kunnen bij kleine kernen actiefslibsystemen worden geplaatst voor de lokale behandeling van het afvalwater. Er zijn verschillende typen actiefslibsystemen op de markt, eenvoudige basis actiefslibsystemen, slib-op-dragersystemen, biorotoren, Sequencing Batch Reactoren (SBR) en Membraan Bio Reactoren (MBR).

Alle actiefslibsystemen vergen door de toegepaste techniek professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en soms zijn additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Actiefslibsystemen verwijderen met name organische stof en een deel van de nutriënten; microverontreinigingen en ziektekiemen worden niet verwijderd. Alleen een MBR verwijdert ziektekiemen in belangrijke mate wel.

Door de schaalvoordelen zijn de jaarlijkse kosten veel lager dan voor kleinere clusters van woningen.

Hemelwater wordt bijvoorkeur afgekoppeld.

Technische systemen actiefslibsystemen kernen // technische-systemen-actiefslibsystemen-kernen.png (80 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie;
  • Er is met name in het buitenland ruime ervaring met deze technieken;
  • In Nederland worden momenteel verschillende actiefslibsystemen voor decentrale toepassingen aangelegd.

Uitbreiding/aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriënten worden hergebruikt;
  • Door het effluent na te zuiveren met bijvoorbeeld een wilgenfilter of een helofytenfilter kan de effluentkwalilteit nog worden verbeterd. Met name ziektekiemen en microverontreinigingen kunnen er vergaand door worden verwijderd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen