• Close window

Stowa

Energiewinning: lokale biogaswinning

Afvalwater bevat veel organische stof dat bijvoorbeeld door vergisting kan worden omgezet in biogas. Dit gas kan worden gebruikt als vervanger van aardgas of kan via een generator worden omgezet in electrische energie. In dat geval treden er echter wel conversieverliezen op.

Door de omzetting naar biogas wordt slechts een deel van de oranische stof afgebroken; de rest zal als slib moeten worden afgevoerd. Alle oorspronkelijk aanwezige nutriŽnten en verontreinigingen zijn nog aanwezig in het slib en het effluent.

Vergisting kan plaats vinden in een aparte vergister of in een anaerobe zuiveringsinstalaltie (bijvoorbeeld een UASB-ST reactor). Na het gistingsproces is nog een nazuivering van het afvalwater nodig om het aan de lozingseisen te laten voldoen.

De energieopbrengst kan worden verhoogd door ook het groente- en fruitafval uit de woningen via een gootsteenvermaler aan het afvalwater toe te voegen.

Energiewinning lokale biogaswinning kernen // energiewinning-lokale-biogaswinning-kernen.png (98 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De technologie is beschikbaar.
  • Er is nog geen ervaring met het terugwinnen van energie via vergisting op de schaal van een cluster van woningen.
  • In Hengelo wordt een kleinschalige proef gedaan met voedselvermalers bij zes huishoudens in een appartementencomplex.
  • Toepassing van voedselvermalers in combinatie met vacuŁmtoiletten is uitgewerkt voor een woonwijk in Apeldoorn binnen het onderzoek Nieuwe Sanitatie Apeldoorn II (NSAII).

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door het restproduct (digestaat) uit de vergister als mest op het land te brengen, worden ook de nutriŽnten hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen