• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: biomassateelt en composteren

Huishoudelijk afvalwater kan goed in een helofytenfilter worden gezuiverd. Het riet dat op het filter groeit moet jaarlijks worden gemaaid en verwijderd. Een variant daarop is een zuiveringsveld waarop geen helofyten (waterplanten) staan, maar gewassen die vooral veel biomassa produceren. De gewassen nemen zo veel mogelijk de nutriënen uit het afvalwater op. Door deze te oogsten en (al dan niet na compostering) op het land te brengen, worden de nutriënten weer terug gebracht in de kringloop. Daarbij kan worden gedacht aan gewassen als wilgen of olifantsgras. Een dergelijk systeem zal hetzelfde functioneren als een helofytenfilter maar de dimensionering zal meer aangepast zijn aan een maximale biomassaproductie.

Net als bij een helofytenfilter is een voorbezinktank noodzakelijk. Het effluent hiervan sijpelt via drains in de bodem (percoleren). De planten nemen de nutriënten op en het bodemleven zuivert het percolatiewater voordat het verder de bodem in trekt.

De teelt van biomassa (als landbouwgewas) is over het algemeen niet rendabel. Dat wordt wellicht anders als die teelt tevens inkomsten genereert door de verwerking van afvalwater.

Hergebruik nutriënten biomassateelt composteren // hergebruik-nutrienten-biomassateelt-composteren.png (105 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn met dit systeem nog geen ervaringen

Uitbreiding/ aanpassing

  •  Door de biomassa niet te composteren, maar te vergisten of verbranden kan energie worden gewonnen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen