• Close window

Stowa

Energiewinning: riothermie

Met het afvalwater dat huishoudens en bedrijven op het riool lozen, verdwijnt ook veel warmte (thermische energie). Met riothermie kan deze thermische energie worden teruggewonnen, tot wel 50% van het totale energiegebruik van huishoudens.

Riothermie // riothermie.png (502 K)

Riothermie is een techniek die energie uit afvalwater terugwint via warmtewisselaars. Het betreft laagwaardige warmte, die vaak wordt opgewaardeerd met warmtepompen. De beschikbaarheid van afvalwater in de bebouwde omgeving (waar ook vraag is naar warmte), de compacte Nederlandse dorpen en de ligging van riolen op een diepte van 2 ŗ 3 meter onder de grond, maakt dat het afvalwater een kansrijke bron is van duurzame energie.

Energiewinning riothermie // energiewinning-riothermie.png (72 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

Uitbreiding/aanpassing


Voorbeelden van alternatieve oplossingen