• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: helofytenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Bij recreatieparken in het buitengebied is meestal voldoende ruimte voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter†aanwezig. Vaak is 9 m3 per woning al voldoende.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriŽnten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vůůr het helofytenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het helofytenfilter beter werkt. Helofytenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie.

Door de grotere schaal zijn de kosten per woning lager dan bij clusters van woningen.

Hemelwater wordt bijvoorkeur afgekoppeld.

Green Meets resort Erica helofytenfilter // green meets resort erica helofyten.jpg (30 K)

Foto: Helofytenfilter Green Meets Resort Erica| Bron: Wetlantec

Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriŽnten uit het afvalwater en†kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in het park worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Het helofytenfilter draagt bij aan de landschappelijke waarden en kan een toegevoegde waarde hebben voor een recreatiepark.

Natuurlijk systeem helofytenfilter recreatiepark // natuurlijk-systeem-helofytenfilter-recreatiepark.png (91 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen† †

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door het afvalwater te beluchten, werkt het filter veel beter, zodat het kleiner kan worden uitgevoerd. Daardoor verbruikt het wel meer energie.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit douche, keuken en wasmachine apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen