• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: wilgenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een wilgenfilter. Bij een recreatiepark is meestal voldoende ruimte voor de aanleg van een wilgenfilter aanwezig.Vaak is enkele tientallen vierkante meters per recreatiewoning al voldoende.

wilgenfilter // wilgenfilter_227x240.jpg (32 K)Wilgenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriŽnten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vůůr het wilgenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het wilgenfilter beter werkt. Wilgenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie en verdampen in de zomer zoveel water dat in die periode geen effluent meer wordt geloosd. Indien het filter voldoende groot wordt aangelegd, zal het wilgenfilter al het afvalwater kunnen verdampen, waardoor in het geheel geen afvalwater meer hoeft te worden geloosd. Als er in de winterperiode weinig gasten aanwezig zijn, kan het water in het wilgenfilter worden gebufferd en in het voorjaar verdampen.

Foto: Volwassen wilgenfilter | Bron:†Ingvar Jacobsson

Een wilgenfilter kan landschappelijk goed worden ingepast en heeft tevens een hoge natuurwaarde. Doordat het afvalwater onder maaiveld via drains in het filter wordt gebracht, kan het wilgenfilter ook als recreatiebos/wandelgebied dienst doen. Het filter kan een belangrijke waarde hebben voor broedvogels.

Het in het filter geproduceerde hout kan worden versnipperd en als biomassa worden verstookt.

Het wilgenfilter moet tweejaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriŽnten uit het afvalwater; het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in de tuin worden gebruikt of versnipperd en in de kachel worden verstookt.

Wilgenfilters kunnen bij een landbouwer in beheer en onderhoud worden gegeven. Deze kan het maaisel ook composteren, of als strooisel in de stal toepassen.

Natuurlijk systeem wilgenfilter recreatiepark // natuurlijk-systeem-wilgenfilter-recreatiepark.png (91 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen† †

  • Er is inmiddels ervaring met het gebruik van een wilgenfilter bij het Biesboschmuseum. Zie ook de website van Wetlantec.
  • Een uitgebreide studie naar de effectiviteit van wilgen als waterzuivering vindt u hier.

Uitbreiding/ aanpassing

  • In plaats van wilgen zou in sommige situaties ook van andere boomsoorten gebruik kunnen worden gemaakt, afhankelijk van groeiplaats en waterhuishouding.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen