• Close window

Stowa

Technische systemen: actiefslibsystemen

Bij recreatieparken kunnen actiefslibsystemen worden geplaatst voor de lokale behandeling van het afvalwater. Er zijn verschillende typen actiefslibsystemen op de markt: eenvoudige basis actiefslibsystemen, slib-op-dragersystemen, biorotoren, Sequencing Batch Reactoren (SBR) en Membraan Bio Reactoren (MBR).

Alle actiefslibsystemen vergen vanwege de toegepaste techniek professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en zijn er soms additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Actiefslibsystemen verwijderen met name organische stof en een deel van de nutriŽnten; microverontreinigingen en ziektekiemen worden niet verwijderd. Alleen een MBR verwijdert ziektekiemen in belangrijke mate wel.

De systemen zijn relatief kwetsbaar voor fluctuaties in de belasting, zoals die tussen het hoogseizoen en het laagseizoen kunnen optreden. Een oplossing zou kunnen zijn om het systeem modulair te maken, waarbij in perioden van lage belasting ťťn of meer delen worden uitgeschakeld. Het daarna weer opstarten van de delen vergt een profesionele begeleiding.

Hemelwater wordt bij voorkeur afgekoppeld.

Technische systemen actiefslibsystemen recreatiepark // technische-systemen-actiefslibsystemen-recreatiepark.png (91 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
-1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie;
  • Er is met name in het buitenland ruime ervaring met deze technieken;
  • In Nederland worden momenteel verschillende actiefslibsystemen voor decentrale toepassing aangelegd (onder andere bij recreatiepark de Mossel).
  • Speciaal voor afgelegen jachthavens is er ook een drijvende variant van een actiefslibsysteem ontwikkeld: het Loo Station.

Uitbreiding/ aanpassing

  • In de tank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.
  • Door het effluent na te zuiveren met bijvoorbeeld een wilgenfilter of een helofytenfilter kan de effluentkwalilteit nog worden verbeterd. Met name ziektekiemen en microverontreinigingen kunnen er vergaand door worden verwijderd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen