• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: struvietwinning

Fosfor is een delfstof. De wereldvoorraad ervan is eindig; daarom is recyclen van fosfor van groot belang. Forsfor is onder andere terug te vinden in afvalwater, en het grootste deel daarvan is afkomstig uit urine. Door urine apart in te zamelen, kan de er in opgeloste fosfor worden omgezet in struviet. Dit is een fosfaatmeststof die weer als kunstmest kan worden toegepast.

De urine moet daarvoor bij voorkeur met weinig water worden ingezameld. Dat kan voor een deel met watervrije urinoirs of met urinescheidingstoiletten. De urine wordt tijdelijk in een tank opgeslagen en periodiek afgevoerd naar een nabij gelegen struvietinstallatie (Saniphos in Zutphen of Fosvaatje in Amsterdam). Daar wordt de fosfor in de urine omgezet in struviet, die in de landbouw als meststof mag worden gebruikt.

De resterende afvalwaterstroom bestaat dan nog uit grijs en zwart water. Hiervoor is een aparte zuivering vereist. Doordat het merendeel van de nutriŽnten al is verwijderd, kan een eenvoudige (natuurlijke of technische) zuivering volstaan.

Hergebruik nutriŽnten struvietwinning recreatiepark // hergebruik-nutrienten-struvietwinning-recreatiepark.png (110 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van†bestaande technologie. Ervaring met urineopslag†en -transport is opgedaan in Zweden en tal van projecten (provinciehuis Assen) in Nederland;
  • Zowel Saniphos als Fosvaatje hebben inmiddels ruime ervaring met het verwerken van urinestromen.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen