• Close window

Stowa

Energiewinning: lokale biogaswinning

Afvalwater bevat veel organische stof, die bijvoorbeeld door vergisting kan worden omgezet in biogas. Dit gas kan worden gebruikt als vervanger van aardgas of via een generator worden omgezet in elektrische energie. In het laatste geval treden er echter wel conversieverliezen op.

Door de omzetting naar biogas wordt slechts een deel van de organische stof afgebroken; de rest zal als slib moeten worden afgevoerd. Alle oorspronkelijk aanwezige nutriŽnten en verontreinigingen zijn nog aanwezig in het slib en het effluent. Een nazuivering is dan ook nodig.

De energieopbrengst kan worden verhoogd door ook het groente- en fruitafval uit het recreatiepark via een voedselvermaler aan het afvalwater toe te voegen, tezamen met eventueel ander organisch materiaal van het park.

Vergisting kan plaats vinden in een aparte vergister (waarna het afvalwater alsnog verder moet worden gezuiverd) of in een anaerobe zuiveringsinstallatie (bijvoorbeeld een UASB-ST-reactor) waarin het vrijkomen van biogas onderdeel is van het totale zuiveringsproces.

Wordt het zwarte water naar de mestvergister gebracht, dan is voor de zuivering van het grijze water† nog slechts een klein en compact helofytenfilter nodig.

Energiewinning lokale biogaswinning recreatiepark // energiewinning-lokale-biogaswinning-recreatiepark.png (123 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De technologie is beschikbaar;
  • Er is nog geen ervaring met het terugwinnen van energie via vergisting op de schaal van een recreatiepark;
  • In Hengelo wordt een kleinschalige proef gedaan met voedselvermalers bij zes huishoudens in een appartementencomplex;
  • Toepassing van voedselvermalers in combinatie met vacuŁmtoiletten is uitgewerkt voor een woonwijk in Apeldoorn binnen het onderzoek Nieuwe Sanitatie Apeldoorn II (NSAII).

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door het restproduct (digestaat) uit de vergister als mest op het land te brengen, worden ook de nutriŽnten hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen