• Close window

Stowa

Totaalconcept: biogas- en nutriŽntenwinning

Afvalwater bevat energie en nutriënten. Bij een groter systeem, zoals op een recreatiepark in het buitengebied, is het mogelijk om de energie en nutriënten uit het afvalwater terug te winnen. De voorwaarde is dat het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk wordt ingezameld, bij voorkeur met behulp van vacuümtoiletten en een vacuümriolering.

Om de energieopbrengst te verhogen, kan via voedselvermalers ook het groente- en fruitafval aan het afvalwater worden toegevoegd.

Uit deze geconcentreerde afvalwaterstroom kan in een UASB-reactor door vergisting biogas worden geproduceerd. Na de vergisting bevat het effluent nog vrijwel alle nutriënten. Deze kunnen deels worden teruggewonnen, bijvoorbeeld door fosfor als struviet te laten neerslaan.

Het grijze water kan met een septic tank en een helofytenfilter worden gezuiverd. 

Zie ook onderstaand demonstratiefilmpje:

Het systeem bevat hoogwaardige technologie en vergt een professioneel beheer. Onder bepaalde omstandigheden kan deze technologie de moeite waard zijn. Met name in gebieden met een slappe grond heeft een vacuumriool minder snel last van verzakkingen. Daarnaast zijn de leidingen flexibel. 

Totaalconcept biogas nutriëntenwinning recreatiepark // totaalconcept-biogas-nutrientenwinning-recreatiepark.png (97 K)

Effectentoetsing

In onderstaande effectentoetsing scoort dit systeem bij de jaarlijkse kosten een -1, omdat onder normale omstandigheden en voor deze schaal het systeem niet snel rendabel is. In specifieke omstandigheden (slappe grond) kan dat echter ook gauw een +1 worden.

Het systeem gebruikt energie en levert energie op. De score is daarom 0. Indien ander organisch afval wordt meevergist, kan een substantieel surplus aan energie worden geleverd en zou de score op +1 kunnen komen.

Het gebruiksgemak scoort +1. De parkbeheerder is namelijk meer flexibel in de plaatsing van het sanitair. Het geluid dat vacuümtoiletten produceren is op recreatieparken over het algemeen niet hinderlijk.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • In de wijk Lemmerweg Oost/Noorderhoek in Sneek is ervaring opgedaan met lokale energiewinning en zuivering uit geconcentreerde stromen. Meer weten? Zie het evaluatierapport van STOWA.
  • Het concept is ook toegepast in het NIOO-gebouw in Wageningen.


Uitbreiding/ aanpassing

  • De biogasopbrengst kan worden verhoogd door extra organisch materiaal aan het afvalwater toe te voegen. Daarvoor zou een voedselvermaler in de keuken kunnen worden geplaatst.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen