• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik van grijs water

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Besparing op drinkwater is om meerdere redenen nuttig. Het totale waterverbruik kan met gemiddeld 30%†worden verminderd door grijs water te zuiveren en het gezuiverde water als toiletspoelwater te gebruiken.

Het grijze water wordt daarvoor met een gescheiden leidingstelsel ingezameld en gezuiverd in een helofytenfilter, eventueel gevolgd door een zandfilter. Het helofytenfilter kan zowel in de tuin als op het dak worden geplaatst. Het water wordt in een buffertank opgeslagen en gebruikt voor toiletspoeling of voor het bewateren van planten. Voor andere vormen van hergebruik is een verdere zuivering van het water nodig. Een dergelijk systeem vergt bouwkundige aanpassingen in de woning en ruimte voor een helofytenfilter en buffertank.

Het zwarte water kan gewoon op de riolering worden geloosd.

Door hergebruik van grijs water zal het totale waterverbruik afnemen. De investeringskosten†wegen echter vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten. In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op -1 geschat. Er zijn inmiddels enige ervaringen met dit soort systemen; bij een goed gebruik en beheer zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid. Het systeem scoort positief ten aanzien van hergebruik en milieubelasting.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er is nog weinig ervaring met het zuiveren en hergebruiken van grijs water op woningniveau.
  • Het concept wordt toegepast in de geWoonboot in Amsterdam
  • Zie Duurzaamthuis.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met andere water- en energiebesparende maatregelen.
  • Het grijze water kan direct als toiletspoeling worden gebruikt waardoor de kosten van een helofytenfilter worden uitgespaard.
  • Inmiddels zijn er ook concepten in ontwikkeling waarbij het water uit de gootsteen direct wordt geloosd op het spoelreservoir van het toilet. Zie bijvoorbeeld het concept van Roca op de site van Duurzaamthuis.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen