• Close window

Stowa

Anticiperen op de toekomst: scheiden van stromen

Afvalwater kan beter worden verwerkt als de verschillende deelstromen zoveel mogelijk worden gescheiden. Momenteel is daarvoor de infrastructuur nog niet aanwezig, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, waarbij deelstromen wellicht lokaal of regionaal behandeld gaan worden, kan daar bij nieuw te bouwen of te renoveren†woningen op worden geanticipeerd door urine, fecaliŽn en grijs water als drie verschillende deelstromen in te zamelen en te transporteren. Hiervoor kunnen in†de woning†alvast de nodige leidingen worden aangelegd. De deelstromen worden in de woning dus op voorhand gescheiden en (zolang in de openbare ruimte nog slechts ťťn rioolbuis ligt) buiten†de woning†samengevoegd.

Op de korte termijn is het scheiden van urine en zwart water nog maar ten dele mogelijk. Er zijn momenteel onvoldoende toiletten op de markt die urine en fecaliŽn adequaat kunnen scheiden. Door het plaatsen van (watervrije) urinoirs is het wel mogelijk een belangrijk deel van de herenurine apart in te zamelen. Zodra er betere urinescheidingstoiletten op de markt zijn, kan een volledige scheiding plaatsvinden. Daartoe zouden nu reeds de benodigde leidingen kunnen worden aangelegd. Het scheiden van grijs en zwart water is eenvoudig te realiseren door de leidingen niet aan elkaar te koppelen maar als afzonderlijke leidingen te handhaven.

Bij het gebruik van een voedselrestenvermalen zou het afval hiervan aan de fecaliŽn kunnen worden toegevoegd (met het oog op latere biogasproductie). Daarbij moet er wel op worden gelet dat er niet alsnog extra water uit de gootsteen op de zwartwaterleiding wordt geloosd.

Het gebruik van een aparte urineleiding kan tot verstopping met urinesteen leiden. Regelmatig doorspoelen met een zuur (WC-eend) is hiervoor een goede oplossing.

Het anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen maakt de waterketen flexibeler en daardoor duurzaam, maar levert op de korte termijn geen directe milieuwinst op.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De optie is uitgewerkt voor Zeeburgereiland.
  • Er zijn geen ervaringen bekend van woningen waarin nu al een volledig gescheiden afvalwaterstelsel is aangelegd.
  • In sommige woningen die vroeger op een beerput of septic tank waren aangesloten (en waar alleen het zwarte water naar de beerput ging) is soms nog een gedeeltelijk gescheiden leidingwerk aanwezig.

Uitbreiding/ aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen