• Close window

Stowa

Waterbesparing: droogtoiletten

Waterbesparing: droogtoiletten

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ongeveer 30% van het totale watergebruik in Nederland komt voor rekening van het spoelen van het toilet. Een belangrijke waterbesparing, tot zo’n 40 l per persoon per dag, kan worden bereikt door het gebruik van droogtoiletten.

Er zijn globaal twee typen droogtoiletten:

  • ††† Toiletten die de urine en fecaliŽn opvangen, waarna deze afgevoerd moeten worden.
  • ††† Composttoiletten waarin de fecaliŽn in een afgesloten container samen met ander composteerbaar materiaal ter plaatse wordt omgezet in compost. In dit geval moet de urine apart worden afgevoerd.

Het plaatsen van droogtoiletten in bestaande woningen vraagt meestal enige bouwkundige aanpassingen. Er moet ruimte worden gemaakt voor de opslag van de fecaliŽn en/of urine.

Droogtoiletten vergen periodiek beheer. In ieder geval bij het ledigen van de containers, maar bij een composttoilet ook bij het beheer van het composteringsproces. De afvoer van fecaliŽn en urine uit een droogtoilet zijn niet geregeld. De compost uit een composttoilet kan voor eigen gebruik in de moestuin worden aangewend. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat de compost nog ziekteverwekkers en microverontreinigingen kan bevatten.

Bij het gebruik van droogtoiletten resteert nog een grijswaterstroom afkomstig uit keuken en badkamer. Deze kan naar de riolering worden geleid.

Met droogtoiletten zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten wegen niet op tegen de besparing op de waterkosten. In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op -1 geschat. Er is nog geen infrastructuur om urine en fecaliŽn droog af te voeren; van de bewoners wordt een actief beheer gevraagd. Het kleinschalig composteren is mogelijk, maar vergt de nodige aandacht en zou kunnen leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. Deze wijze van inzamelen maakt het wel mogelijk om nutriŽnten te hergebruiken.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
-1
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
-1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen:

  • †††† In Nederland worden op kleine schaal composttoiletten gebruikt; vaak als onderdeel van ecologische woningen.
  • ††† Met name in de Scandinavische landen zijn er veel ontwikkelingen op dit vlak, vanwege de vele zomerhuisjes die daar worden gebruikt.

†Uitbreiding/aanpassing:

  • †††† Het concept kan worden uitgebreid met lokale zuivering van grijs water.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen