• Close window

Stowa

Energiewinning: warmtewinning in de woning

Afvalwater bevat energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie). Een deel van deze energie wordt nu in de riolering (via riothermie) of op de waterzuivering (via vergisting van slib) teruggewonnen. Riothermie staat echter nog in de kinderschoenen en is slechts op een beperkt aan tal plaatsen rendabel.

De thermische energie kan ook in de woning eenvoudig met warmtewisselaars worden teruggewonnen. De meeste thermische energie bevindt zich in het grijze water. Het terugwinnen van de warmte uit het douchewater biedt veel perspectief omdat de gewonnen warmte (of het teruggewonnen warme water) direct weer bij het douchen kan worden hergebruikt. Hiervoor zijn inmiddels kant-en-klare douchecabines op de markt die eenvoudig in elke woning kunnen worden geplaatst.

Zwart en grijs water kunnen verder via de riolering worden afgevoerd.

De extra kosten van de investering laten zich via de energiebesparing terugverdienen. Het totale energieverbruik van een woning zal dalen. Houd er wel rekening mee dat na warmteterugwinning een eventueel helofytenfilter minder goed werkt (doordat het water kouder is) en dus groter moet zijn.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Diverse sanitairspecialisten leveren al baden en douchecabines waarin de warmte (of warm water) wordt teruggewonnen en hergebruikt.
  • Onderzoek naar de effectiviteit van warmtewisselaars wordt door Waternet uitgevoerd in studentenwoningen in het project Uilenstede.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen