• Close window

Stowa

Natuurlijke systemen: helofytenfilter

Het zuiveren van afvalwater in een RWZI kost relatief gezien veel energie (voor transport en beluchting) en er zijn chemicaliŽn nodig om het zuiveringsproces goed te sturen. Veel mensen geven er de voorkeur aan afvalwater met meer natuurlijke systemen te zuiveren.

Een robuuste en eenvoudige manier om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Een helofytenfilter kan normaal huishoudelijk afvalwater uit kantoren goed verwerken; aanpassingen in het gebouw zijn niet nodig. Het filter zal moeten worden voorzien van een vetvang en een voorbezinktank, waarin vaste delen worden afgevangen. Een helofytenfilter vraagt wel enige ruimte. Bij kantoren is meestal voldoende ruimte voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter aanwezig. Vaak kan dit worden meegenomen in het stedenbouwkundig plan en worden ingepast in het landschap als onderdeel van de groenstructuur. Daarnaast is het mogelijk om een helofytenfilter op het dak van het kantoor aan te leggen, waardoor het tevens bijdraagt aan het beheersen van het binnenklimaat.

Gemiddeld zal voor een kantoor 1 m2 per werkplek voldoende zijn. Voor een kantoor van 1000 werknemers is dan een helofytenfilter van circa 1000 m2 nodig. Het gezuiverde water kan in de bodem of op het oppervlaktewater worden geloosd. Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het helofytenfilter vergt jaarlijks beheer (maaien).

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder nutriŽnten, ziekteverwekkers en microverontreinigingen. Toch is de kwaliteit van het gezuiverde water niet altijd voldoende voor een directe lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Door de schaal zijn de kosten relatief gering. Een helofytenfilter vervult in het stedelijk gebied diverse andere (waardevolle) functies. Het heeft een natuurlijke uitstraling en kan ook een natuur- of een recreatieve functie hebben. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het stedelijk klimaat, onder andere door verlaging van de temperatuur op warme dagen.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door een helofytenfilter te beluchten, werkt het veel beter. Daardoor kan het kleiner worden uitgevoerd, maar verbruikt het wel meer energie.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen