• Close window

Stowa

Anticiperen op de toekomst: scheiden van stromen

Afvalwater kan beter worden verwerkt als de verschillende deelstromen zoveel mogelijk worden gescheiden. Momenteel is in de openbare ruimte doorgaans nog niet de infrastructuur aanwezig om afvalwaterstromen ook daadwerkelijk gescheiden te transporteren, maar dat gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, waarbij deelstromen wellicht lokaal of regionaal afzonderlijk behandeld gaan worden, kan daar bij nieuw te bouwen of te renoveren kantoren op worden geanticipeerd door binnen het kantoor urine, fecaliŽn en grijs water als drie verschillende deelstromen in te zamelen. Hiervoor kunnen alvast de nodige voorzieningen (toiletten, urinoirs, leidingen) worden aangelegd. De deelstromen worden dan dus in het kantoor op voorhand gescheiden, en vervolgens – zolang er in de openbare ruimte nog slechts 1 rioolbuis ligt – buiten het kantoor samengevoegd.

Op de korte termijn is het scheiden van urine en zwart water nog maar ten dele mogelijk. De beste manier is met watervrije urinoirs. Als er weer betere urinescheidingstoiletten op de markt zijn, kan een volledige scheiding plaats vinden.

Het anticiperen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen maakt de waterketen flexibeler en daardoor duurzamer, maar levert op de korte termijn geen directe milieuwinst op.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen:

  • -


Voorbeelden van alternatieve oplossingen