• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: struvietwinning

Afvalwater bevat veel waardevolle nutriŽnten, zoals stikstof (N) en fosfor (P). Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriŽnten stikstof en fosfor goed worden hergebruikt. Omdat fosfor een eindige delfstof is, de voorraden geleidelijk aan uitgeput raken, en het als meststof essentieel is voor de landbouw, is er steeds meer maatschappelijke noodzaak om fosfor zoveel mogelijk uit het afvalwater terug te winnen.

Terugwinning en hergebruik van nutriŽnten is ook op de schaal van een kantoorgebouw goed mogelijk. Door (bij voorkeur watervrije) urinoirs in het kantoor te plaatsen, kan een deel van de urine apart en geconcentreerd worden ingezameld. Dit is effectiever naarmate het aandeel mannen in het kantoor groter is. Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld, maar er zijn op dit moment geen goede scheidingstoiletten op de markt. De gescheiden ingezamelde urine komt via een aparte leiding terecht in een urineopslagtank. Vandaaruit wordt de urine getransporteerd naar een nabijgelegen struvietreactor. Daar wordt de fosfor in de urine omgezet in struviet, die in de landbouw als meststof mag worden gebruikt.

Ook als urine apart wordt ingezameld, blijft het nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. In het stedelijk gebied kan het gewoon via de riolering worden afgevoerd of decentraal worden gezuiverd. Dit kan met een helofytenfilter of een zelfstandige minizuivering. Een decentrale zuivering kan in dit geval kleiner worden gedimensioneerd omdat het afvalwater nu veel minder nutriŽnten bevat.

De extra kosten voor de noodzakelijke voorzieningen zijn relatief hoog en laten zich niet snel terugverdienen.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van†bestaande technologie. Ervaring met urineopslag†en -transport is opgedaan in Zweden en tal van projecten in Nederland.
  • Het inzamelen van urine in urinoirs en de afvoer naar een verwerkingslocatie is (als onderdeel van een pilot) toegepast in Hogeschool Windesheim, het provinciehuis in Assen en de waterschapskantoren in Meppel en Doetinchem. In deze projecten zijn als onderdeel van dezelfde pilot ook urinescheidingstoiletten geplaatst.
  • De verwerking van urine vindt nu reeds plaats in de struvietreactor van Waternet in Amsterdam, op de RWZI Echten en op de zuivering Olburgen van Waterstromen.

Uitbreiding/ aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen