• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: urine als meststof

Afvalwater bevat veel waardevolle nutriŽnten, zoals stikstof (N) en fosfor (P). Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriŽnten stikstof en fosfor goed worden hergebruikt. Omdat fosfor een eindige delfstof is, de voorraden geleidelijk aan uitgeput raken, en het als meststof essentieel is voor de landbouw, is er steeds meer maatschappelijke noodzaak om fosfor zoveel mogelijk uit het afvalwater terug te winnen.

Terugwinning en hergebruik van nutriŽnten is ook op de schaal van een kantoorgebouw goed mogelijk. Door (bij voorkeur watervrije) urinoirs in het kantoor te plaatsen, kan een deel van de urine apart en geconcentreerd worden ingezameld. Dit is effectiever naarmate het aandeel mannen in het kantoor groter is. Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld, maar er zijn op dit moment geen goede scheidingstoiletten op de markt. De gescheiden ingezamelde urine komt via een aparte leiding terecht in een urineopslagtank. Na een rijpingsperiode van 6 maanden (waarin de ziektekiemen worden verwijderd) zou de urine in principe kunnen worden gebruikt als meststof in de beplanting.

De urine kan bijvoorbeeld ook in stadslandbouwprojecten als meststof worden ingezet, om algen te kweken of in een tuin of boomgaard. Om overbemesting te voorkomen dient het project wel groot genoeg te zijn. De hoeveelheid stikstof in de urine van 1 persoon is op jaarbasis genoeg om een tuin van ruim 200 m2 te bemesten. Om de urine veilig te kunnen verwerken is een opslag van een half jaar nodig. De urine wordt voor gebruik bij voorkeur verdund met water.

Urine mag wel voor eigen gebruik worden ingezet, maar mag vanwege de huidige meststoffenwetgeving niet als meststof worden verhandeld of in de reguliere landbouw worden toegepast (zie de regelgeving daarvoor). Zowel in Nederland als elders in Europe is al wel ervaring opgedaan met het direct gebruik van urine als meststof.

Ook als urine apart wordt ingezameld, blijft het nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. Dit kan met een helofytenfilter of een zelfstandige minizuivering. Een decentrale zuivering kan in dit geval kleiner worden gedimensioneerd omdat het afvalwater nu veel minder nutriŽnten bevat.

De extra kosten voor de noodzakelijke voorzieningen zijn relatief hoog en laten zich niet snel terugverdienen.

Bjartur Swart // bjartur-swart.png (237 K)

Foto: Bjartur Swart (STOWA)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie. De benodigde urinoirs en toiletten zijn in meerdere projecten in Nederland beproefd.
  • Een pilot met het gebruik van†urine als meststof is uitgevoerd in Anderen (Drenthe).
  • Het Natuurlijk†huus in Heino vangt urine en fecaliŽn gescheiden op. De fecaliŽn gaan naar
    de septic tank,†de urine wordt gebruikt om de fruitbomen te bemesten.
  • In Zweden is veel ervaring opgedaan met het gescheiden inzamelen van urine en het toepassen ervan in de landbouw.

Uitbreiding/aanpassing

  • Vanuit de urinetank kan de urine via een ondergrondse leiding en een pompje in de moestuin of boomgaard worden verspreid zodat er minimaal contact met de vloeistof zal zijn.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen