• Close window

Stowa

Totaalconcept: lokale biogas- ťn nutriŽntenwinning

†Afvalwater bevat zowel nutriŽnten als energie. Beide kunnen worden teruggewonnen: de nutriŽnten in de vorm van struviet, de energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie). Een deel van deze energie wordt nu in de riolering (bijvoorbeeld via riothermie) of op de waterzuivering (via vergisting van slib) teruggewonnen. Op een aantal waterzuiveringen wordt ook struviet gewonnen.

De chemische energie kan ook in het kantoor zelf worden teruggewonnen. De meeste chemische energie bevindt zich in het zwarte water. Met een UASB-reactor kan biogas uit geconcentreerd afvalwater worden gewonnen. Een voorwaarde is wel dat het†afvalwater met slechts weinig spoelwater wordt ingezameld (bijvoorbeeld met een vacuŁmriool). De hoeveelheid biogas kan worden verhoogd door ook†voedselresten (via een voedselrestenvermaler) of ander organisch materiaal aan het†afvalwater toe te voegen.

Het grijze water zal apart moeten worden afgevoerd en behandeld. Na de vergisting bevat het afvalwater nog een hoge concentratie aan nutriŽnten, waaronder stikstof en fosfor. De stikstof kan via het Oland-proces worden verwijderd en de fosfor door middel van struvietprecipitatie. De teruggewonnen struviet kan als meststof in de landbouw worden toegepast. Het restwater kan samen met het grijze water in een actiefslibsysteem of eventueel een helofytenfilter worden verwerkt en daarna op het oppervlaktewater worden geloosd.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • In de wijk Lemmerweg Oost in Sneek is ervaring opgedaan met lokale energiewinning en zuivering uit geconcentreerde stromen. Meer weten? Zie het evaluatierapport†van STOWA.

Uitbreiding/ aanpassing

  • De gasopbrengst kan worden verhoogd indien extra organisch materiaal aan het afvalwater wordt toegevoegd, bijvoorbeeld vanuit de keuken.†

Voorbeelden van alternatieve oplossingen