• Close window

Stowa

Waterbesparing: waterbesparend sanitair en waterzuinige apparatuur

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 95 % van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater. Besparing op het watergebruik betekent vaak ook een besparing op energie, omdat veel water eerst verwarmd wordt (was- en afwasmachine, douche enzovoort).

In kantoren kan het totale waterverbruik worden verminderd door gebruik te maken van vacuŁmtoiletten en -riolering. Het plaatsen van waterbesparend sanitair en watervrije urinoirs is meestal vrij eenvoudig en leidt direct tot de beoogde besparingen.†

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten wegen vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit echter in veel gevallen in de besparing op de energiekosten. In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op 0 geschat.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Waterbesparend sanitair is inmiddels gemeengoed. Watervrije urinoirs worden in kantoren echter niet veel toegepast.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met het gebruik van hemelwater voor toiletspoeling.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen