• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik van hemelwater

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 95 % van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater.

In principe kan hemelwater van het dak en/of andere verharde oppervlakken worden hergebruikt voor laagwaardige toepassingen als bijvoorbeeld toiletspoelwater of gietwater voor de (binnen)tuin. Op een dakoppervlak van 1000 m2 kan jaarlijks 750 m3 water worden gewonnen.

Hemelwater kan, eenmaal gevallen op dak of ander oppervlak, verontreinigd zijn met microverontreinigingen of ziekteverwekkende organismen. Bij gebruik ervan is daarom een zuivering nodig of dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen die besmetting tegengaan. De zuivering kan bestaan uit een helofytenfilter, een zandfilter, of meer technische systemen als UV, ozon of actief kool.

Het gebruik van hemelwater als spoel- en gietwater heeft geen invloed op de hoeveelheid afvalwater of de samenstelling ervan. Wel zal er minder drinkwater worden gebruikt. Met de huidige drinkwaterprijzen zullen de kosten niet opwegen tegen de besparingen.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
-1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie.
  • Hergebruik van gezuiverd hemelwater in kantoren komt in Nederland in beperkte mate voor. Het waterschapskantoor in Veendam is hiervan een goed voorbeeld.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen