• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik van effluent

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 95 % van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater.

Afvalwater van kantoren kan zover worden gezuiverd dat het in principe kan worden hergebruikt. Het gezuiverde afvalwater kan worden hergebruikt als spoelwater of als gietwater voor planten. Eventueel kan het ook worden gebruikt voor het koelen van het dak, het beregenen van grasdaken, het doorspoelen van waterpartijen of het voeden van het lokale watersysteem.†

Afhankelijk van het type hergebruik worden er eisen aan de kwaliteit van het water gesteld. Zo zullen bij hergebruik voor irrigatie wat hogere N- en P-waarden wellicht welkom zijn, terwijl dat voor de doorspoeling van een vijver juist ongewenst is.

Bij hergebruik van het effluent is er een grotere kans op direct contact met het effluent, daarom zullen er met name eisen gesteld moeten worden ten aanzien van de volksgezondheid.

De meeste afvalwaterzuiveringsinstallaties leveren een kwaliteit afvalwater die slechts beperkt geschikt is voor hergebruik. Dit betekent dat in veel gevallen nazuivering nodig is. De nazuivering kan bestaan uit extra zandfiltratie, bodempassage of meer geavanceerde technieken als actief kool, ozon, membraanfiltratie of UV. De te kiezen techniek is afhankelijk van de kwaliteitseisen die door het hergebruik aan het water worden gesteld.

Hergebruik van afvalwater leidt ertoe dat aansluiting op de centrale riolering niet meer nodig is. Verder kan hergebruik, afhankelijk van de toepassing, leiden tot minder drinkwatergebruik of tot verbetering van het watersysteem.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
-1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie.
  • Wildlands Adventure Zoo in Emmen zuivert al haar water zodanig dat het kan worden hergebruikt. (zie ook dit informatieve filmpje op de website van de WMD)
  • De ecologische projecten Iewan en CPO Boschveld zijn voornemens lokaal gezuiverd afvalwater als toiletspoeling te gebruiken.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen