• Close window

Stowa

Energiewinning: lokale biogaswinning

Afvalwater bevat energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie).

De chemische energie kan in het kantoor zelf worden teruggewonnen. De meeste chemische energie bevindt zich in het zwarte water. Met een UASB-reactor kan biogas uit geconcentreerd afvalwater worden gewonnen. Een voorwaarde is wel dat het†afvalwater met slechts weinig spoelwater (bijvoorbeeld met een vacuŁmtoilet) wordt ingezameld. De hoeveelheid biogas kan worden verhoogd door ook†voedselresten (via een voedselrestenvermaler) of ander organisch materiaal aan het†afvalwater toe te voegen.

Het grijze water zal apart moeten worden afgevoerd en behandeld. Na de vergisting bevat het afvalwater nog een hoge concentratie aan nutriŽnten. Dit kan†samen met het grijze water via de riolering worden afgevoerd of lokaal worden gezuiverd in bijvoorbeeld een helofytenfilter.

Het systeem bevat hoogwaardige technologie en vergt een professioneel beheer.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • De technologie is beschikbaar.
  • Een demonstratieproject wordt momenteel uitgevoerd in het nieuwe kantoor van het ministerie van I&M in Den Haag.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het in het effluent aanwezige fosfaat kan als struviet worden teruggewonnen. Zie ook het project WaterSchoon van Desah.
  • Het maaisel van het helofytenfilter kan als extra biomassa aan de UASB-reactor worden toegevoegd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen