• Close window

Stowa

Totaalconcept: waterbesparing ťn grondstoffenhergebruik

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 30% van ons drinkwater wordt gebruikt als toiletspoeling. Een belangrijke waterbesparing kan worden bereikt door het gebruik van toiletten die geen of weinig water gebruiken. Een schuimtoilet is een voorbeeld van een toilet dat extreem weinig water gebruikt en goed toepasbaar is in kantoren. Doordat de urine en fecaliŽn vrijwel droog worden ingezameld, leent deze inzameling zich voor lokale compostering. Dit zou goed kunnen met een gelaagd compostvat. Na compostering kan de organische stof, met daarin een belangrijk deel van de nutriŽnten, als meststof worden gebruikt. Let wel, de mestwetgeving verbiedt het gebruik van niet-gecertificeerde meststoffen in de landbouw. Op deze wijze verkregen compost kan daarom niet in de landbouw worden afgezet.

Het plaatsen van schuimtoiletten en een composteerbak vergt bouwkundige aanpassingen. Deze toepassing is alleen geschikt voor nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Schuimtoiletten en compostbak vergen periodiek beheer. De compost uit een composttoilet kan voor eigen gebruik in de moestuin worden aangewend. Er moet echter wel rekening mee worden gehouden dat de compost nog ziekteverwekkers en microverontreinigingen kan bevatten. Het uit de compostbak komende lekwater (percolaat) bevat naast ziektekiemen een hoge dosis nutriŽnten. Dit percolaat kan samen met het grijze water worden afgevoerd.

Bij het gebruik van schuimtoiletten resteert nog een grijswaterstroom afkomstig uit keuken en wasbakken. Deze kan naar de riolering worden geleid of met een lokaal helofytenfilter worden gezuiverd.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
-1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Een dergelijk systeem is toegepast in het Bullit Center in Seattle (VS).

Uitbreiding/aanpassing

  • Bij een voldoende grote schaal kunnen de nutriŽnten uit het percolaatwater eventueel nog worden teruggewonnen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen