• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: urine-inzameling en struvietwinning

Afvalwater bevat veel waardevolle nutriŽnten, zoals stikstof (N) en fosfor (P). Het merendeel van de nutriŽnten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriŽnten stikstof en fosfor goed worden hergebruikt. Omdat fosfor een eindige delfstof is, de voorraden geleidelijk aan uitgeput raken en het als meststof essentieel is voor de landbouw, is er steeds meer maatschappelijke noodzaak om fosfor zoveel mogelijk uit het afvalwater terug te winnen.

Terugwinning en hergebruik van nutriŽnten†is ook op lokale schaal goed mogelijk. De urine van mannen kan apart worden ingezameld door urinoirs in de woning te plaatsen. Daarmee kan bijna 50% van de urine in een gezin worden gewonnen. Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld, maar er zijn op dit moment geen goede scheidingstoiletten op de markt.

De apart ingezamelde urine wordt eerst in een tank opgeslagen en vervolgens afgevoerd om elders tot struviet te worden verwerkt. De optie om de urine lokaal te verwerken is op deze schaal meestal niet goed mogelijk.

Ook als urine apart wordt ingezameld, blijft het nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. Dit kan in het stedelijk gebied gewoon via de riolering worden afgevoerd.

De extra kosten voor de noodzakelijke voorzieningen zijn relatief hoog en laten zich niet snel terugverdienen. Het terugwinnen van de fosfor uit urine draagt echter wel bij aan de circulaire economie. Bovendien wordt het plaatsen van een urinoir naast een gewoon zittoilet door veel mensen als comfortverhogend ervaren.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er kan gebruik worden gemaakt van†bestaande technologie. De benodigde urinoirs en toiletten zijn in meerdere projecten in Nederland beproefd.
  • In Zweden is veel ervaring opgedaan met het gescheiden inzamelen van urine in woonwijken.
  • De verwerking van urine vindt nu reeds plaats in de struvietreactor van Waternet in Amsterdam, op de RWZI Echten en op de zuivering Olburgen van Waterstromen.

Uitbreiding/ aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen