• Close window

Stowa

Energiewinning: riothermie

Afvalwater bevat energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie). Een deel van deze energie wordt nu in de woning (douches met warmtewisselaar) of op de waterzuivering (via vergisting van slib) teruggewonnen. Afvalwater in de riolering bevat nog veel energie in de vorm van warmte. Met riothermie kan deze thermische energie worden teruggewonnen, tot wel 50% van het totale energiegebruik van huishoudens.

Riothermie wint thermische energie terug door middel van warmtewisselaars in de riolering. Het betreft laagwaardige warmte, die vaak wordt opgewaardeerd met warmtepompen. Omdat de warmte slecht kan worden opgeslagen of getransporteerd, zijn riothermiesystemen alleen rendabel als de warmte in de nabijheid kan worden benut. De compactheid van Nederlandse steden en de ligging van riolen op een diepte van 2 ŗ 3 meter onder de grond maken afvalwater tot een kansrijke bron van duurzame energie.

Er zijn inmiddels kant-en-klare riothermiesystemen op de markt die het winnen van warmte uit rioolwater mogelijk maken. Het enigszins afgekoelde rioolwater kan verder via de riolering worden afgevoerd naar de RWZI.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er zijn inmiddels meerdere riothermieprojecten in Nederland gerealiseerd, bijvoorbeeld in Urk.
  • Tauw heeft ervaring met warmtewinning uit een persleiding zie de website.
  • Warmtewinning uit het riool wordt ook onderzocht door Waternet in het project Uilenstede.

Uitbreiding/aanpassing

  • †-

Voorbeelden van alternatieve oplossingen