• Close window

Stowa

Energiewinning: lokale biogaswinning

Afvalwater bevat energie in de vorm van warmte (thermische energie) en organische stof (chemische energie). Een deel van deze energie wordt nu in de riolering (bijvoorbeeld via riothermie) of op de waterzuivering (via vergisting van slib) teruggewonnen.

De chemische energie kan ook in de woonwijk zelf worden teruggewonnen. De meeste chemische energie bevindt zich in het zwarte water. Met een UASB-reactor kan biogas in de wijk uit geconcentreerd afvalwater worden gewonnen. Een voorwaarde is wel dat het†afvalwater met slechts weinig spoelwater (bijvoorbeeld met een vacuŁmriool) wordt ingezameld. De hoeveelheid biogas kan worden verhoogd door ook†voedselresten (via een voedselrestenvermaler) of ander organisch materiaal aan het†afvalwater toe te voegen.

Het grijze water zal apart moeten worden afgevoerd en behandeld. Na de vergisting bevat het afvalwater nog een hoge concentratie aan nutriŽnten. Dit kan†bijvoorbeeld samen met het grijze water via de riolering worden afgevoerd of lokaal worden gezuiverd in bijvoorbeeld een helofytenfilter.

Het systeem bevat hoogwaardige technologie en vergt een professioneel beheer. Met name in gebieden met een slappe grond heeft een vacuumriool minder snel last van verzakkingen. Daarnaast zijn de vacuŁmriolen flexibel en kunnen ze gemakkelijker worden aangepast aan de woonwensen van de bewoners.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • †Er is nog weinig ervaring met lokale biogaswinning op woonwijkniveau.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het in het effluent aanwezige fosfaat kan als struviet worden teruggewonnen. Zie ook het project WaterSchoon van Desah.
  • Het maaisel van het helofytenfilter kan als extra biomassa aan de UASB-reactor worden toegevoegd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen