• Close window

Stowa

Natuurlijke systemen: wilgenfilter

Het zuiveren van afvalwater in een RWZI kost relatief gezien veel energie (voor transport en beluchting) en er zijn chemicaliŽn nodig om het zuiveringsproces goed te sturen. Veel mensen geven er de voorkeur aan het afvalwater met meer natuurlijke systemen te zuiveren.

Een robuuste en eenvoudige manier om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, is het gebruik van een wilgenfilter. Een wilgenfilter kan normaal huishoudelijk afvalwater goed verwerken; aanpassingen in de woningen zijn niet nodig. Het filter zal moeten worden voorzien van een vetvang en een voorbezinktank waarin vaste delen worden afgevangen. Een wilgenfilter werkt wat betreft het zuiveringsproces op eenzelfde manier als een helofytenfilter. Een bijkomend voordeel van een wilgenfilter is dat wilgen gedurende het groeiseizoen veel water kunnen verdampen. Indien het filter voldoende groot wordt aangelegd en er voldoende interne buffer is, kan er een volledig afvoerloze waterzuivering ontstaan.

In de wijk of langs de randen zijn vaak wel groenstroken aanwezig die als wilgenfilter kunnen worden ingericht. Het gezuiverde water (voor zover niet verdampt) kan in de bodem of op het oppervlaktewater worden geloosd. Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het wilgenfilter vergt jaarlijks beheer (maaien).

Wilgenfilters zullen net als helofytenfilters, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater verwijderen, waaronder nutriŽnten, ziekteverwekkers en microverontreinigingen. Er zijn echter nog te weinig data beschikbaar om hierover harde uitspaken te kunnen doen.

Een wilgenfilter kan landschappelijk goed worden ingepast en heeft een hoge natuurwaarde. Doordat het afvalwater onder maaiveld via drains in het filter wordt gebracht, kan het wilgenfilter ook als recreatiebos/wandelgebied dienstdoen. Het filter kan tevens een belangrijke waarde hebben voor broedvogels.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
 
Volksgezondheid
 
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
 
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen† †

  • Er is enige ervaring met het gebruik van een wilgenfilter bij het Biesboschmuseum. Zie ook de website van Wetlantec.
  • Een uitgebreide studie naar de effectiviteit van wilgen als waterzuivering vindt u hier.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het in het filter geproduceerde hout kan worden versnipperd en als biomassa worden verstookt.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit het bedrijf apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het wilgenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen