• Close window

Stowa

Combineren van organische afvalstromen

De inzamelingspercentages van organisch keukenafval† blijven in stedelijke gebieden met veel hoogbouw en appartementencomplexen achter op die van gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid.† In met name appartementencomplexen en hoogbouw †ervaren bewoners stankproblemen of is er ruimtegebrek voor het apart houden van keukenafval. Dit geldt echter ook voor hele kleine woningen zoals woonboten. Met behulp van een voedselvermaler kan het organisch keukenafval worden vermalen en met het afvalwater worden weggespoeld. Hierdoor wordt de inzameling van het keukenafval vergemakkelijkt en profiteren de bewoners van meer gebruiksgemak. Hoewel de kosten voor de voedselvermaler relatief hoog zijn, zijn een verlaging van het hoeveelheid restafval (een derde van de restafvalzak van hoogbouw-adressen bestaat doorgaans uit keukenafval)† en daarmee een verlaging van de afvoerkosten bijkomend voordelen.

voedselrestenvermaler // platform okt 2008 057.jpg (88 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
-1
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen