• Close window

Stowa

Natuurlijke systemen: helofytenfilter

Het zuiveren van afvalwater in een RWZI kost relatief gezien veel energie (voor transport en beluchting) en er zijn chemicaliŽn nodig om het zuiveringsproces goed te sturen. Veel mensen geven er de voorkeur aan het afvalwater met meer natuurlijke systemen te zuiveren.

Een robuuste en eenvoudige manier om afvalwater op natuurlijke wijze te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Bij woonboten in het stedelijk gebied is meestal voldoende ruimte aanwezig voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter. Vaak is enkele vierkante meters al voldoende. Het filter zal moeten worden voorzien van een vetvang en een voorbezinktank, waarin vaste delen worden afgevangen.

Bij bestaande woonboten is in veel gevallen wel ruimte om een (drijvend) helofytenfilter aan te leggen. De kosten hiervan zijn echter hoog en in de boot zijn aanpassingen nodig. In bestaande boten is het vinden van beschikbare ruimte voor deze aanpassingen niet eenvoudig. Het is goedkoper om direct bij de bouw van een nieuwe woonboot een helofytenfilter inpandig (in de betonnen bak waarop de boot is gebouwd) te integreren. Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het helofytenfilter vergt jaarlijks beheer (maaien).

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder nutriŽnten, ziekteverwekkers en microverontreinigingen. Toch is de kwaliteit van het gezuiverde water niet altijd voldoende voor een directe lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Een helofytenfilter vervult in het stedelijk gebied tal van andere (waardevolle) functies. Het heeft een natuurlijke uitstraling en kan een natuur- of een recreatieve functie hebben. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het stedelijk klimaat, onder andere door verlaging van de temperatuur op warme dagen.

Gewoonboot // gewoonboot.png (217 K)

Foto: geWoonboot | Bron: www.gewoonboot.nl

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie.
  • De geWoonboot is een boot speciaal ontworpen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Bij het realiseren van deze boot is gebleken dat het inpandig aanleggen van een helofytenfilter veel goedkoper is dan deze in het water aan te leggen. Zie de geWoonboot.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door het afvalwater van tevoren te beluchten, kan het helofytenfilter de stikstof beter verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door het afvalwater in een ‘dome’ te versproeien.
  • Het grijze water kan apart worden ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter worden geloosd.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen