• Close window

Stowa

Waterbesparing: waterbesparend sanitair en waterzuinige apparatuur

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 95 % van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater. Besparing op het watergebruik betekent vaak ook een besparing op energie, omdat veel water eerst verwarmd wordt (was- en afwasmachine, douche enzovoort).

Op woonboten kan het totale waterverbruik eenvoudig worden verminderd door het gebruik van:

  • waterbesparend sanitair (douche, wc, watervrij urinoir)
  • vacuŁmtoiletten
  • waterzuinige was- en afwasmachine

Het plaatsen van waterbesparend sanitair is in meestal vrij eenvoudig en leidt direct tot de beoogde besparingen. Verder heeft een vacuŁmsysteem op een woonboot het voordeel dat leidingen niet onder verval hoeven te liggen.

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten†wegen vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit echter in veel gevallen in†de besparing op de energiekosten.†In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op 0 geschat.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

  • Waterbesparend sanitair (toiletten met een knop voor de kleine boodschap en waterbesparende douche) is inmiddels gemeengoed; watervrije urinoirs worden in woningen echter niet toegepast.
  • Was- en afwasmachines worden steeds zuiniger.

Uitbreiding/aanpassing

  • Het concept kan worden uitgebreid met hergebruik van grijs water.
  • Het concept kan worden uitgebreid met gebruik van hemelwater voor toiletspoeling.
  • Het concept kan worden uitgebreid met watervrije toiletten.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen