• Close window

Stowa

Waterbesparing: hergebruik van grijs water

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Besparing op drinkwater is om meerdere redenen nuttig. Het totale waterverbruik kan met gemiddeld 30%†worden verminderd door grijs water te zuiveren en het gezuiverde water als toiletspoelwater te gebruiken.

Het grijze water wordt daarvoor met een gescheiden leidingstelsel ingezameld en gezuiverd in een helofytenfilter, eventueel gevolgd door een zandfilter. Het helofytenfilter kan zowel in het water als op het dak worden geplaatst. Het water wordt in een buffertank opgeslagen en gebruikt voor toiletspoeling. Voor andere vormen van hergebruik is een verdere zuivering van het water nodig.

Het toiletspoelwater kan (eventueel met een vacuŁmriool) op de riolering worden geloosd.

Door hergebruik van grijs water zal het totale waterverbruik afnemen. De benodigde infrastructuur - opslagtanks, helofytenfilter, gescheiden leidingen - maken deze optie kostbaar. De investeringskosten†wegen vaak niet op†tegen de besparing op de waterkosten. In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten daarom op -1 geschat. Er zijn inmiddels enige ervaringen met dit soort systemen; bij een goed gebruik en beheer zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid. Het systeem scoort positief ten aanzien van hergebruik en milieubelasting.

woonboot autark // woonboot autark.jpg (43 K)

Illustratie: Voorbeeld autarkische woonboot |†Bron: Atelier Groenblauw

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-2
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Op de geWoonboot†is ervaring opgedaan met hergebruik van grijs water op een woonboot.
  • Door Atelier Groenblauw is een concept voor een autarkische woonboot ontwikkeld.


Uitbreiding/ aanpassing

  • Het grijze water kan ook direct als toiletspoeling worden gebruikt, waardoor de kosten van een helofytenfilter worden uitgespaard.
  • Het hemelwater kan via het dak worden opgevangen en als spoelwater worden gebruikt.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen