• Close window

Stowa

Ruimtebesparing: compactsysteem

Op woonboten is vaak maar beperkt ruimte beschikbaar. Daarom zijn er speciaal voor woonboten compacte afvalwatersystemen ontwikkeld. Deze zuiveren het huishoudelijk afvalwater door biologische afbraak. De systemen kunnen worden ingebouwd, maar ook naast de boot drijvend worden uitgevoerd.

Compactsystemen bestaan over het algemeen uit actiefslibsystemen met een aŽrobe en een anaŽrobe behandeling en kunnen zowel op hoge als lage spanning draaien. De systemen werken optimaal bij een zo constant mogelijke afvalwaterstroom.

Bij bestaande woonboten is in veel gevallen wel ruimte om een drijvend compactsysteem aan te leggen. Het vinden van beschikbare ruimte voor inbouw in bestaande boten is niet eenvoudig. Het is goedkoper om direct bij de bouw van een nieuwe woonboot een zuivering inpandig (in de betonnen bak waarop de boot is gebouwd) te integreren. Vet en slib moeten periodiek worden verwijderd en het filter vergt jaarlijks beheer.

Compactsystemen verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, vooral BZV/CZV, stikstof en zwevende stof uit het water. De kwaliteit van het water is na zuivering niet altijd voldoende voor lozing op het oppervlaktewater. Overleg met de waterkwaliteitsbeheerder is gewenst. Soms kan met een nazuivering alsnog de gewenste kwaliteit worden bereikt.

Foto: Drijvende woning met compactsysteem | Bron: www.afmitech.nl

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologie.

Uitbreiding/aanpassing

  • -

Voorbeelden van alternatieve oplossingen