• Close window

Stowa

Lokaal zuiveren: Minizuivering

Wanneer een festivalgebied niet is aangesloten op het rioolnetwerk, kan het afvalwater lokaal worden gezuiverd door een  minizuivering (bijv. actiefslibsystemen). Het afvalwater wordt even schoon als bij een reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat wil zeggen dat de organische stof wordt verwijderd, plus het grootste deel van de nutriënten (stikstof en fosfaat).

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Rock Werchter zuivert afvalwater in een eigen waterzuiveringsstation, gebruik makend van de bedrijfseigen membraan biorector technologie. Meer weten? Zie ODE.
  • Een deels gesloten systeem: vanaf 2008 zuivert het Dranouter festival in België douchewater op de grote camping  door middel van een afvalwaterzuivering met koolstoffilters.  Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat zuivering van afvalwater met actieve kool weliswaar leidt tot een sterk verminderde milieubelasting, maar dat nitraat en fosfor niet worden verwijderd. Deze zouden – theoretisch - zeer beperkt in douchewater aanwezig moeten zijn, zolang er niet geplast wordt onder de douche. Dit laatste zal echter in de praktijk vast gebeuren, waardoor een koolfilter naar verwachting niet voldoende zal zijn.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen