• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: lokaal

Het merendeel van de†nutriŽnten stikstof en fosfaat zit in de urine. Door de plaatsing van watervrije urinoirs in toiletwagens of het plaatsen van plaskruizen kan een deel van alle urine op festivals apart worden ingezameld. De urine wordt bijvoorkeur zo geconcentreerd mogelijk ingezameld met een minimale vervuiling. De urine wordt tijdelijk in een tank opgeslagen en uiteindelijk lokaal verwerkt. Bijvoorbeeld als meststof in de landbouw. In Nederland is het gebruik van urine als meststof niet toegestaan zie ook de regelgeving daaromtrent.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Op meerdere festivals is urine ingezameld (Pinkpop, Dag van het Levenslied, Tilburgse Kermis, Magneetfestival).
  • Er is nog geen ervaring met het lokale gebruik van urine van festivals. Bij het Deense festival Roskilde heeft men in 2015 urine apart ingezameld. Met die urine worden gerstvelden geÔrrigeerd. Van de gerst kan over twee jaar bier worden geproduceerd, die vervolgens op het Roskilde-festival in 2017 aan de bezoekers zal worden geschonken onder het motto: van plas tot pils.
  • De directe benutting van urine als meststof is toegepast als onderdeel van een pilot in Anderen.
  • Veel ervaring met het gebruik van urine is opgedaan in Zweden.
  • Frans designbureau Faltazi heeft een Uritonnoir ontworpen gericht op de zomerfestivals. De Uritonnoir is een urinoir in de vorm van een hooibaal. De stikstof in de urine komt in de hooibalen via een ingenieus systeem in contact met koolstof, wat er voor zorgt dat er binnen 6 tot 12 maanden vruchtbare compost ontstaat.

Uitbreiding/ aanpassing

-


Voorbeelden van alternatieve oplossingen