• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: afvoer over de weg

Het merendeel van de†nutriŽnten stikstof en fosfaat zitten†in de urine. Door de plaatsing van watervrije urinoirs in toiletwagens of het plaatsen van plaskruizen kan een deel van alle urine op festivals apart worden ingezameld. De urine wordt bijvoorkeur zo geconcentreerd mogelijk ingezameld met een minimale vervuiling. De urine wordt tijdelijk in een tank opgeslagen en uiteindelijk per as afgevoerd naar naar een locatie waar fosfaat/nitraat kan worden (terug)gewonnen. Fosfaatje in Amsterdam (Waternet) of Saniphos in Zutphen (GMB) nemen urine om deze reden af. Op meer RWZI's wordt tegenwoordig struviet teruggewonnen. Overleg met het betreffende waterschap is gewenst. Afhankelijk van de locatie kunnen de kosten voor transport hoog zijn.

††

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+2
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Op meerdere festivals is urine ingezameld (Pinkpop, Dag van het Levenslied, Tilburgse Kermis, Magneetfestival) en veelal door GMB in haar Saniphos-installatie in Zutphen verwerkt.

Uitbreiding aanpassing

  • Het inzamelen van alle urine door plaatsing van urinescheidingstoiletten; dit is mogelijk zodra deze weer door fabrikanten worden geleverd. Hierbij is het echter van belang dat de urinescheidingstoiletten waterzuinig zijn. In de huidige generatie scheidingstoiletten gaat relatief veel spoelwater mee met de urine. Hierdoor is transport per vrachtwagen onnodig kostbaar.
  • De urine kan ook op andere manieren worden gebruikt: lokaal als meststof, voor de productie van algen, en in de toekomst mogelijk ook voor de productie van energie.


Voorbeelden van alternatieve oplossingen