• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: lokaal

Door de plaatsing van watervrije urinoirs kan een groot deel van alle urine apart worden ingezameld. De urine wordt verzameld in een tank die periodiek wordt geleegd. Onder voorwaarden zou de urine kunnen worden gebruikt als meststof voor de productie van gewassen (moestuin /boomgaard/stadslandbouw) of op sportvelden (voetbalvelden, golfbanen, etc). Hierdoor worden de nutriënten stikstof en fosfaat, die vooral in urine zitten, lokaal ingezet. Zie ook de regelgeving daarvoor.

Om eventuele medicijnresten te verwijderen, kan de urine nog behandeld worden met ozon of UV.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Momenteel is er een proefproject met urinescheiding in de Heineken Music Hall.
  • De directe benutting van urine als meststof is toegepast als onderdeel van een pilot in Anderen.
  • 't Natuurlijk Huus
  • Veel ervaring met het gebruik van urine is opgedaan in Zweden.

 Uitbreiding/ aanpassing

  • Het inzamelen van alle urine door gelijktijdige plaatsing van urinescheidingstoiletten; dit is mogelijk zodra deze weer door fabrikanten worden geleverd.
  • De urine kan ook direct worden gebruikt voor de productie van algen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen