• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: afvoer over de weg

Door de plaatsing van watervrije urinoirs kan een groot deel van alle urine apart worden ingezameld. De urine wordt verzameld in een tank die periodiek wordt geleegd en vervolgens afgevoerd naar een locatie waar fosfaat/nitraat of energie kunnen worden (terug)gewonnen.

Afhankelijk van de locatie kunnen de kosten voor transport hoog zijn.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • Het inzamelen van urine in urinoirs en de afvoer naar een verwerkingslocatie is (als onderdeel van een pilot) toegepast in Hogeschool Windesheim, het provinciehuis in Assen en de waterschapskantoren in Meppel en Doetinchem. In deze projecten zijn als onderdeel van dezelfde pilot ook urinescheidingstoiletten geplaatst.
  • De verwerking van urine vindt nu reeds plaats in de struvietreactor van Waterstromen BV in Olburgen en in de Saniphos instalatie van GMB in Zutphen.
  • Onderzoek naar de het gebruik van urine in een brandstofcel wordt nu op pilotschaal uitgevoerd bij Wetsus/Wetterskip Fryslân in Leeuwarden.

 Uitbreiding/ aanpassing

  • Het inzamelen van alle urine door gelijktijdige plaatsing van urinescheidingstoiletten; dit is mogelijk zodra deze weer door fabrikanten worden geleverd.
  • De urine kan ook direct worden gebruikt voor de productie van algen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen