• Close window

Stowa

Afvalwatervermindering/ waterbesparing

Een van de grote problemen bij het verwerken van afvalwater is verdunning. Afvalwater moet bij voorkeur zo min mogelijk worden verdund. Verdunning kan worden voorkomen door:

  • Het afkoppelen van hemelwater
  • Het gebruik van waterbesparend sanitair (douche, wc, watervrij urinoir)
  • Het gebruik van waterzuinige was/afwasmachines

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen, maar de investeringskosten zullen vaak niet opwegen tegen de besparing op de waterkosten (kleine investeringen zoals een waterbesparende douchekop uitgezonderd). In de effectentoetsing worden de jaarlijkse kosten toch op 0 geschat omdat er minder geld besteed hoeft te worden aan het verwarmen van water (lagere energienota).

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
0
Volksgezondheid
0
Energie
+1
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

  • In vele duurzaamheidsprojecten zijn vergaande waterbesparingsopties geÔmplementeerd.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Verdergaande waterbesparing kan worden verkregen met het gebruik van een vacuŁmtoilet; hiermee kan het gemiddelde waterverbruik met 25% afnemen.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen