• Close window

Stowa

Hergebruik van grijs water

Circa 2/3 deel van het huishoudelijk afvalwater bestaat uit grijs water. In veel gevallen is dat water nauwelijks verontreinigd. Om de totale hoeveelheid afvalwater te verminderen†en meer te concentreren, zou het grijze water lokaal kunnen worden gezuiverd en worden hergebruikt.†Dit kan bijvoorbeeld met een helofytenfilter. Het gezuiverde water kan worden gebruikt voor toiletspoeling of voor het bewateren van planten. Voor andere vormen van hergebruik is een nadere zuivering van het water nodig.†

De benodigde infrastructuur zoals opslagtanks, helofytenfilter en gescheiden leidingen maken deze optie kostbaar.

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-2
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaring

  • Ervaring met hergebruik van grijs water is opgedaan op diverse locaties. Meer weten? Zie Duurzaamthuis.

Uitbreiding/ aanpassing

  • Het grijze water kan ook direct als toiletspoeling worden gebruikt, waardoor de kosten van een helofytenfilter worden uitgespaard.
  • Na zuivering door het helofytenfilter kan het grijze water ook rechtstreeks in de bodem (grondwateraanvulling) of op oppervlaktewater worden geloosd, waardoor de kosten van opslagtanks worden uitgespaard.

Voorbeelden van alternatieve oplossingen