• Close window

Stowa

Natuurlijk systeem: helofytenfilter

Een robuuste en eenvoudige manier om op natuurlijke wijze afvalwater te zuiveren, is het gebruik van een helofytenfilter. Bij groepshuisvesting in het buitengebied is meestal voldoende ruimte voor een verticaal doorstroomd helofytenfilter†aanwezig. Vaak is 3 m3 per persoon al voldoende.

Helofytenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, veel stoffen uit het afvalwater, waaronder organische stof, ziektekiemen en een deel van de nutriŽnten en microverontreinigingen. Het verdient aanbeveling om vůůr het helofytenfilter een bezinkput te maken. Die vangt vaste delen (zoals wc-papier) en vet af, waardoor het helofytenfilter beter werkt. Helofytenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie.

Hemelwater wordt bijvoorkeur afgekoppeld.

Het helofytenfilter moet jaarlijks worden gemaaid. Het maaisel bevat een deel van de nutriŽnten uit het afvalwater en†kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar in het park worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Het helofytenfilter draagt bij aan de landschappelijke waarden rond de groepsaccomodatie.

Natuurlijk systeem helofytenfilter groepshuisvesting // natuurlijk-systeem-helofytenfilter-groepshuisvesting.png (71 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
+1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
0
Gebruiksgemak bewoner
0
Milieubelasting
0
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen† †

Uitbreiding/ aanpassing

  • Door het afvalwater te beluchten, werkt het filter veel beter, zodat het kleiner kan worden uitgevoerd. Daardoor verbruikt het wel meer energie.
  • Het hele systeem werkt beter als het grijze water uit douche, keuken en wasmachine apart wordt ingezameld en direct via een vetvang op het helofytenfilter wordt geloosd. De verblijftijd van het zwarte water in de voorbezinktank is dan langer.
  • In de voorbezinktank hoopt zich slib op. Door dit regelmatig af te voeren naar een (liefst lokale) vergister kan in beperkte mate energie worden gewonnen en kunnen nutriŽnten worden hergebruikt.

  • Natuurlijk systeem: wilgenfilter
  • Technische systemen: actiefslibsystemen
  • Hergebruik effluent
  • Hergebruik van nutriŽnten: lokaal via urine-inzameling
  • Hergebruik van nutriŽnten: struvietwinning
  • Energiewinning: lokale biogaswinning
  • Totaalconcept: biogas- en nutriŽntenwinning