• Close window

Stowa

Hergebruik van nutriŽnten: lokaal via urine-inzameling

Het merendeel van de nutriënten in afvalwater is afkomstig uit urine. Door de urine apart in te zamelen, kunnen de nutriënten stikstof en fosfaat worden hergebruikt.

Terugwinning en hergebruik van nutriënten is ook op kleine schaal mogelijk. Met behulp van de urinoirs kan een deel van de urine (zo'n 40 %) apart en geconcentreerd worden ingezameld. Deze urine komt via een aparte leiding terecht in een urineopslagtank. Na een rijpingsperiode van 6 maanden kan de urine als meststof op het eigen terrein worden gebruikt. In deze periode worden de eventueel aanwezige ziekteverwekkende organismen vrijwel geheel verwijderd. Op deze manier kan 40 % van alle N en P in het afvalwater worden hergebruikt. Het voordeel van een urinoir is bovendien dat dit door veel mensen als comfortverhogend wordt ervaren.

Met scheidingstoiletten kan vrijwel alle urine worden ingezameld. Er zijn op dit moment echter geen goede scheidingstoiletten op de markt. 

De urine kan ook worden afgevoerd om elders te worden verwerkt; er bestaat echter geen inzamelstructuur om kleine hoeveelheden lokaal verzamelde urine centraal te verwerken.

Met het apart inzamelen van urine blijft het natuurlijk nodig om het zwarte en grijze water te verwerken. Dit zou goed kunnen met een verbeterde septic tank (VST) of met een helofytenfilter met voorbezinktank. Omdat het afvalwater na het afscheiden van de urine veel minder nitraat bevat, hoeft het helofytenfilter minder groot te zijn.

Met de combinatie van urinescheiding en een VST of helofytenfilter wordt de kwaliteit van het effluent aanzienlijk verbeterd, doordat de belangrijkste nutriëntenbron (deels) vooraf wordt verwijderd.

Hergebruik nutriënten lokaal via urine-inzameling // hergebruik-nutrienten-lokaal-urine-inzameling.png (219 K)

Effectentoetsing t.o.v. conventioneel systeem

Totale jaarlijkse kosten
-1
Volksgezondheid
0
Energie
0
Nutrienten/ grondstoffen hergebruik
+1
Gebruiksgemak bewoner
+1
Milieubelasting
+1
Lees hier meer over effectentoetsing.

Ervaringen

 • Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande technologie (urinoirs en toiletten) die in meerdere projecten in Nederland zijn beproefd;
 • Een pilot met het gebruik van urine als meststof is uitgevoerd in Anderen (Drenthe);
 • Het Natuurlijk huus in Heino vangt urine en fecaliën gescheiden op. De fecaliën gaan naar
  de septic tank, de urine wordt gebruikt om de fruitbomen te bemesten.

Uitbreiding/aanpassing

 • Vanuit de urinetank kan de urine via een ondergrondse leiding en een pompje worden verspreid.

 • Natuurlijk systeem: helofytenfilter
 • Natuurlijk systeem: wilgenfilter
 • Technische systemen: actiefslibsystemen
 • Hergebruik effluent
 • Hergebruik van nutriŽnten: struvietwinning
 • Energiewinning: lokale biogaswinning
 • Totaalconcept: biogas- en nutriŽntenwinning